{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}

نتایج جستجو :

  • مستند "در جستجوی فریده" ساخته‌ی "آزاده موسوی" و "کورش عطایی" پیشتر در گروه هنر و تجربه به اکران درآمده بود و مورد توجه قرار گرفت. حالا…

  • واقعا در شهرداری تهران خبری شده که ما بی‌خبریم؟ چه شد که ناگهان محافظه کاران دوران احمدی نژاد، بخش سینمایی شهرداری را در دست گرفتند؟ هاشم…

  • کاوه گلستان، عکاس سرشناس ایرانی در خانواده ای فرهیخته متولد شد. اون مجموعه های متعددی در عکاسی مستند اجتماعی از خود به جای گذاشته…

  • اگر چه وجودِ چنین رویدادهایی می‌تواند موجبِ رشد و اهمیت اقتصاد هنر و سودآوری مقطعی برای هنرمندان و صاحبانِ آثار در سرزمینی باشد که همچنان…

  • چرا باید همچنان درباره‌ی بنگاه‌های اقتصادی و نقششان در هنر ایران نوشت و چه باید نوشت؟ مسئله فقدان رویکرد انتقادی در اغلب مطبوعات است و نیز…

  • برای سال های سال "محمد قاضی" مترجم به عنوانِ یکی از نبض های تپنده‌ی روشنفکری ایران زیست و نوشت. محمد قاضی مَردِ کُرد پر شوری بود که غیور…

  • نمایشگاه نقاشی های صفا امیر مقدم با عنوانِ "رستگاری"، از 31 خرداد تا 11 تیر در گالری شکوه برپا شد. امیر مقدم در بیانیه(استیتمنت) نمایشگاه…

  • گفتند در مورد پیتر بنویس ولی دستم به قلم نمی‌رفت. با آن که هر روز نمی‌دیدمش ولی می دانستم هست و مشغول تلاش و تقلا است. احساسات آبکی به…

  • گرافیک تا دو دهه پیش از این چیزی در ردیف هنرهای صناعی یا به تعبیر نادقیق اما آشناتر «صنایع دستی» بود؛ مبتنی بر مهارت و کاربردی. کسی که جلد…

  • باز هم شکست خوردیم؛ درست در لحظه‌ای که به نظر می‌رسید، به یک پاسخ جادویی و هوشمندانه دست یافته‌ایم، بن‌بست را – یک‌بار دیگر – در مقابل…