{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جهان
 • بیش از ۲۰۰ سینماگر با امضای بیانیه‌ای ۱۰ ماده ای اعلام کردند

  ۲۰۰ سینماگر با امضای بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای به نبود امنیت شغلی، ممیزی‌های زیاد، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک و سوءاستفاده از ارزش‌ها به بهانه‌ی فیلم ارزشی اعتراض کردند

 • هم زمانی اسکار و بفتا با برلیناله 2020

  "جشنواره بین المللی فیلم برلین" که هرساله در فوریه در برلین آلمان برگزار می‌شود، تاریخ آن امسال به دلیل هم زمانی با جشنواره "اسکار و بفتا" تغییر پیدا کرده بود اما از سال آینده به زمان اصلی خود باز می‌گردد.

 • پرسبوک در نهمین دوره به اهمیت جنگل‌های هیرکانی می‌پردازد

  "پرســبوک" ســالانه‌اى هنــرى بــراى نمایــش آثــار هنرمنــدان ایرانــى اســت و در ســال 1388 توسـط هنرمنـد-کیوریتـور "نـدا درزى"‌ پایـه گـذارى شـد. پرسبوک در نهمین دوره ى خود با ارجاعى به جنگل‌های "هیرکانی" و بوم شناسی آن؛ همچون دوره های پیشین اهداف بلند مدتى را جهت حفظ محیط زیست، میراث کهن سرزمین ایران - جهان را دنبال خواهد کرد.

 • خوانش منتقدانه محمدرضا شفیعی کدکنی از نظام آموزشی ایران

  "محمدرضا شفیعی کدکنی" را امروز کاریزماتیک‌ترین مرد فرهنگ ایران و نظام آکادمیک‌ش می‌دانم. پیرمردِ شلوارجین‌پوشی که موهایش سفید شد و هنوز دست بر نرده‌های چوبی دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تهران می‌کشد و پله‌ها را بالا می‌رود تا پرشورترین کلاس‌های دانشگاهی چند دههٔ اخیر ایران را برگزار کند. او‌را باید تافتهٔ جدابافتهٔ هر دو نظام آموزشی حوزه و دانشگاه دانست.

 • جشنواره فیلم تورنتو

  چهل و چهارمین دوره از جشنواره فیلم تورنتو با نمایش فیلم‌های جدید ساخته شده از سراسر جهان به روزهای آخر خود رسیده است. این رویداد سینمایی بعد از روز جهانی کارگر که اولین دوشنبه ماه سپتامبر است هر ساله به نمایش فیلم‌های منتخب خود می‌پردازد.

 • بنیاد دیوید لینچ و اهدافش

  "دیوید لینچ" مراقبه را دریچه ای برای ورود به دنیای درون می‌داند و با توجه به تاثیر مثبتی که مراقبه هر روزه بر روند زندگی و شکل‌گیری ایده‌هایش داشته است، در سال 2005 بنیادی با نام خودش تاسیس کرده‌است. این بنیاد مدعی است شرایط آموزش مراقبه برای افراد آسیب دیده و فقیر را با کمک خیرین فراهم می‌کند. این بنیاد قصد دارد خدماتش را به تمام دنیا برساند و "صلح سازان حرفه ای" برای ترویج صلح در تمام جهان را تربیت کند.