{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
اینفوگرافیک
  • سینمای ایران در جشنواره های اروپایی عموما موفق تر بودهاست تا جشنواره های امریکایی. با این حال ایران دو اسکار در فهرست بلند بالای جوایز سینمایی خود ثبت کرده است. این اینفوگرافیک نشان می دهد کدام فیلم ها و در چه سالی در اسکار حضور داشته اند.

  • سینمای ایران بیش از صد سال قدمت دارد. اما آنچه به عنوان صنعت در سینما رشد کرد، هشتاد سال است که رسمیت پیدا کرده و موفقیت‌های بسیاری از فیلم‌ها در گیشه، آن‌ها را به فهرست پرفروش‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل کرده است. در اینفوگرافیک 8 صفحه‌ای پیش رو، سینمای ایران به 8 دهه، و بر اساس آمار فروش تقسیم بندی شده است.