{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
استان های مختلف
  • اولین سالانه شین برگزار شد

    نخستین دوره سالانه هنرهای تجسمی شین بدون هیچ حمایتی و کاملا مستقل در حال برگزاریست. سالانه شین با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از هنرمندان فعال شهرهای مختلف در دو رشته نقاشی و حجم از 3 تا 10 خرداد در گالری موتورخونه شیراز برپا می باشد.